فارسی    English    Chinese    العربیه امروز جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳


 
    
جستجوي پيشرفته
 
به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید.... این سامانه مرجع رسمی خرید و فروش صنعتی ایرانیان مي باشد

جستجوي پيشرفته

پيش فرض جستجو And "شامل همه كلمات" ميباشد در صورتيكه نتايج دلخواه حاصل نشد از گزينه هاي جستجوي پيشرفته استفاده نماييد و با تغيير آنها به نتيجه دلخواه دست يابيد.

متن جستجو:      در بين:      نوع: 
استان :         
     دقیقا همین عبارت      شامل همه کلمات      شامل هریک از کلمات


نتیجه جستجو

(خریدار) اسید ترفتالیک
توضیحات:    نام عمومی:اسید ترفتالیک   نام تجاری :ترفتالیک اسید   نام علمی:ترفتالیک اسید   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) ایزوفتالیک اسید، تری متیل پروپان
توضیحات:    نام عمومی:ایزوفتالیک اسید، تری متیل پروپان   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ایزوفتالیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:ایزوفتالیک اسید   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) اندریدفتالیک -
توضیحات:    نام عمومی:اندریدفتالیک -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) رزین پلی استر ایزوفتالیک
توضیحات:    نام عمومی:رزین پلی استر ایزوفتالیک   نام تجاری :ISO-NPG   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مرز اسلام قلعه....
(خریدار) فتاليك انيدريد
توضیحات:    نام عمومی:فتاليك انيدريد   نام تجاری :فتاليك انيدريد   نام علمی:فتاليك انيدريد   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(فروشنده) انیدرید فتالیک
توضیحات:    نام عمومی:انیدرید فتالیک   نام تجاری :انیدرید فتالیک   نام علمی:انیدرید فتالیک   مشخصات فنی: درجه یک   توضیحات تکمیلی:  ....
(فروشنده) اندریدفتالیک -
توضیحات:    نام عمومی:اندریدفتالیک -   نام تجاری :اندرید فتالیک   نام علمی:اندرید فتالیک   مشخصات فنی: محصول ما درجه یک وبه شکل پشمک....
(فروشنده) ارتو زایلن
توضیحات:    زایلن   نام تجاری :Orto Xylene   نام علمی:ارتو زایلن   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:موارد مصرف: تولید ایندریدفتالیک، پلاستی سایزرها، رنگ ها، حشره کش ها   محل تخلیه:درب انبار و انبار مشتری....
(فروشنده) ضد یخ
توضیحات:    بوتانول،اورتوزایلین،دی اتیل هگزانول،پارازایلین،تری اتانول امین،مخلوط زایلین،منواتانول امین،انیدریک فتالیک،اسید ترفتالیک،اسید استیک،MEG،DEG ،استایرن منومر،تولوئن،بنزن الکین،بنزن خطی،پنتا،جوش شیرین،اسید چرب،آب ژاول،اوره صنعتی،لوپ....
(فروشنده) حشره کش خانگی
توضیحات:    ، فروش دی اتیل هگزانول ، فروش پارازایلین ، فروش مخلوط زایلین ، فروش تری اتانول امین ، فروش منو اتانول امین ، فروش انیدرید فتالیک، فروش اسید ترفتالیک ، فروش اسید استیک ، فروش استایرن منومر، فروش تولوئن ، فروش بنزن الکیل ، فروش بنزن خطی ، فروش پنتا ، فروش....
(فروشنده) حشره کش کشاورزی
توضیحات:    ، فروش دی اتیل هگزانول ، فروش پارازایلین ، فروش مخلوط زایلین ، فروش تری اتانول امین ، فروش منو اتانول امین ، فروش انیدرید فتالیک، فروش اسید ترفتالیک ، فروش اسید استیک ، فروش استایرن منومر، فروش تولوئن ، فروش بنزن الکیل ، فروش بنزن خطی ، فروش پنتا ، فروش....
(فروشنده) اسید ترفتالیک
توضیحات:    نام عمومی:اسید ترفتالیک   نام تجاری :اسید ترفتالیک   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:ساینا شیمی خریدار و فروشنده اسید تر
(فروشنده) انیدریک فتالیک
توضیحات:    نام عمومی:انیدریک فتالیک   نام تجاری :انیدریک متالیک   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:ساینا شیمی خریدار و فروشنده انیدریک متالیک  ....
(فروشنده) فتاليك انيدريد
توضیحات:    نام عمومی:فتاليك انيدريد   نام تجاری :انيدريد فتاليك   نام علمی:انيدريد فتاليك   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:امكان....
(فروشنده) فتاليك انيدريد
توضیحات:    نام عمومی:فتاليك انيدريد   نام تجاری :انیدرید فتالیک   نام علمی:   مشخصات فنی: انیدرید فتالیک شرکت پتروشیمی اصفهان و فارابی...   توضیحات تکمیلی:فروش انیدرید فتالیک....
(فروشنده) فتاليك انيدريد
توضیحات:    نام عمومی:فتاليك انيدريد   نام تجاری :انیدرید فتالیک   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:فروش انیدرید فتالیک درجه دو در بنگاه تهران   محل تخلیه:تهران....
(فروشنده) ترفتالیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:ترفتالیک اسید   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) رزين پلي استرغير اشباع اورتو فتاليك
توضیحات:    نام عمومی:رزين پلي استرغير اشباع اورتو فتاليك   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) رزين پلي استرغير اشباع ايزو فتاليك
توضیحات:    نام عمومی:رزين پلي استرغير اشباع ايزو فتاليك   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ترفتالیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:ترفتالیک اسید   نام تجاری :ترفتالیک اسید   نام علمی:ترفتالیک اسید   مشخصات فنی: 5 تن ترفتالیک....
(فروشنده) رزين پلي استرغير اشباع ايزو فتاليك
توضیحات:    نام عمومی:رزين پلي استرغير اشباع ايزو فتاليك   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) رزين پلي استرغير اشباع اورتو فتاليك
توضیحات:    نام عمومی:رزين پلي استرغير اشباع اورتو فتاليك   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: Acid Number : ISO2114 27 Total Hydroxyl Number: Iso2554 100 Hydroxyl Value: Iso2554 67.49 Color: Slightly Yellow Boiling Point: 154 C Viscosity:....
(فروشنده) اندریدفتالیک -
توضیحات:    نام عمومی:اندریدفتالیک -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) وارد کننده مواد شیمیایی
توضیحات:    شیمیایی   نام علمی:   مشخصات فنی: مواد وارداتی شامل : ایزو پروپیل الکل - استون - استایرن منومر - انیدرید مالئیک - انیدرید فتالیک - اتیل گلیکول - بوتیل گلیکول - پترو رزین - کوکونات فتی اسید- هیدرو سولفید - اتیل استات - بوتیل استات - MEK - MIBK - تری پلی فسفات - تری سدیم فسفات - کوکونات....
(فروشنده) رزين پلي استر غير اشباع
توضیحات:    نام عمومی:رزين پلي استر غير اشباع   نام تجاری :رزین پلی استر غیر اشباع   نام علمی:رزین پلی استر غیر اشباع اورتوفتالیک   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مرز اسلام قلعه....
(فروشنده) تینر فوری
توضیحات:    ، MEK ، نرمال بوتانول ، ایزو بوتانول ، سیلر ، کیلر ، اتیل استات ، دی اتیل هگزانول ، استون ، اسید استیک ، تیتان ، پترورزین ، انیدرید فتالیک ، پنتا ، گلیسیرین ، اتیل استات ، بوتیل گلیکول ، اتیل گلیکول ، حلالهای 402 ، 403 ، 410 ، حلال ویژه و ... ) آخرین قیمت مواد شیمیایی را روزانه از دفتر....
(فروشنده) اندریدفتالیک -
توضیحات:    نام عمومی:اندریدفتالیک -   نام تجاری :انیدرید فتالیکPA   نام علمی:ROLLECHIM PA/AM 01/2   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) تولید فتالیک انیدرید با ظرفیت 13000 تن در سال
توضیحات:    عنوان کارخانه:تولید فتالیک انیدرید با ظرفیت 13000 تن در سال   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:بسمه تعالی یک کارخانه تولید فتالیک انیدرید با....
نام شرکت: هلدینگ تولیدی ساینا شیمی وسایپار شیمی و دنیای پلاستیک
نام مدیر عامل:   علی اکبر رضوانی
توضیحات:    ایزوبوتانول، نرمال بوتانول، اورتوزایلین، دی اتیل هگزانول، پارازایلین، مخلوط زایلین، تری اتانول امین، منو اتانول امین، انیدرید فتالیک، اسید ترفتالیک، اسید استیک، استایرن منومر، MEG، DEG، تولوئن، بنزن الکیل، بنزن خطی، پنتا، جوش شیرین، اسید چرب، آب ژاول، اوره صنعتی،....
نام شرکت: صنايع شيمياي اديب
نام مدیر عامل:   احمد ابوترابی
توضیحات:    ، MEK ، نرمال بوتانول ، ایزو بوتانول ، سیلر ، کیلر ، اتیل استات ، دی اتیل هگزانول ، استون ، اسید استیک ، تیتان ، پترورزین ، انیدرید فتالیک ، پنتا ، گلیسیرین ، اتیل استات ، بوتیل گلیکول ، اتیل گلیکول )    تولیدات آینده: ....
نام شرکت: شركت توليدي شيميايي كولاك
نام مدیر عامل:   محمد توكليان
توضیحات:    تینر انواع پلاستی سایزر و نرم کننده ها مواد کمکی نساجی پالایش و تقطیر مواد شیمیائی بویژه (حلال ها) مواد شیمیائی:MEG-DEG-اسید ترفتالیک-مونومر استایرن-پلی اتیلن BL3   تولیدات آینده: ....
نام شرکت: شرکت صنایع شیمیائی فراپل جم
نام مدیر عامل:   سرپرست فروش: اشکان جعفریان
توضیحات:       نام و نام خانوادگی مدیر:سرپرست فروش: اشکان جعفریان   مواد خام: استایرن-دی اتیلن گلایکول-مونو پروپیلن گلایکول- مالئیک-فتالیک- ایزو فتالیک-مونو اتیلن گلا یکول   تولیدات: انواع رزینهای پلی استر غیر اشباع ارتو و ایزو و رزین وینیل استر   تولیدات....
نام شرکت: روغن نرم کننده شیراز
نام مدیر عامل:   فیروز علیرضایی
توضیحات:    نام و نام خانوادگی مدیر :فیروز علیرضایی   اطلاعات مدیر:فوق دیپلم مدیریت   مواد خام:الکل دو اتیل هگزانول- اندریدفتالیک- اسید   تولیدات:روغن dop- کمکی dop-روغن نساجی- روغن پارافین مایع   آدرس کارخانه:شهرک صنعتی شیراز- فاز 2 - آخر خ سنجش دست چپ- درب اول....
نام شرکت: شیمیایی فخر آباده
نام مدیر عامل:   ماشا الله سازگار
توضیحات:    مدیر:معادل مهندسی شیمی -25 سال    مواد خام:2EH -PA-OX   تولیدات:تولید دی اکتیل فتالات (DOP) دیاکتیل آدیپات DOA تولید آنیدرید فتالیک در دست اجرا بهره برداری   آدرس کارخانه:دفتر فروش : تهران خیابان شهید بهشتی بعد از چهار راه اندیشه ساختمان مرجان شماره طبقه سوم 35 دفتر....

ورود

نام کاربری:
رمزعبور:

جهت ورود به ایمیل اینجا را کلیک کنید.

آخرین شرکتهای صنعتی عضو شده

آخرين كلمات جستجو شده